Logga in
Logga in

Nu flyttar vi trafiken till de första sträckorna av den nybyggda motorvägen

Natten mellan 28–29 november kommer vi att leda över trafiken från gamla E18 till den nybyggda väghalvan mellan trafikplatserna Morgendal (124) och Sörstafors (125).

Mötande trafik och omkörningsförbud

Trafiken på de nya sträckorna kommer att vara dubbelriktad med mötande trafik, omkörningsförbud och nedsatt hastighet. 

Gamla E18 ska rustas upp

Anledningen till att vi leder om trafiken är för att vi ska kunna renovera och anpassa gamla E18 till motorvägsstandard. Renoveringsarbetet på de två etapper som vi nu flyttat trafiken ifrån kommer att pågå till och med hösten 2024.

Vi öppnar i etapper

Allt eftersom delsträckorna blir klara kommer de att öppna upp en efter en för trafik för att vi ska kunna fortsätta bygga om gamla E18. I mitten av december kommer trafiken att ledas över mellan trafikplatserna Eriksberg (126) och Västjädra (127).

Kortare nattavstängningar innan vi flyttar trafiken

Inför trafikomläggningen så kommer E18 behöva stängas av kortare perioder för att kunna genomföra förberedelserna i en trygg och säker miljö. Natten mellan den 27–28 samt natten mellan 28–29 november är trafiken avstängd mellan trafikplats Strö (123) och trafikplats Västjädra (127) mellan kl. 20.00-05.00. När vi släpper på trafiken igen på morgonen den 29/11 är det på den nybyggda väghalvan med mötande trafik, omkörningsförbud och nedsatt hastighet.

Korta påfartsramper kräver uppmärksamma förare

Flera påfartsramper kommer att sakna accelerationsfält när trafiken är flyttad till den nybyggda motorvägshalvan. Det betyder att det råder väjningsplikt och att du kommer direkt ut i körfältet där trafiken färdas i 80 km/h. Håll koll på trafiken och var försiktig!

Vad händer sen?

  • Vi arbetar vidare på samtliga delsträckor. Det innebär bland annat att vi färdigställer den nya bron över Kolbäcksån. När bron är klar kan vi leda över trafiken på sträckan mellan trafikplats Sörstafors (125) och Eriksberg (126).
  • Under våren 2024 kommer vi att, som tidigare i år, stänga av E18 under några dagar för att lansera två nya vägbroar i Källsta. Mer information om avstängningen kommer under våren.
  • Reparationerna av broarna i Sörstafors och Morgendal pausas under vintern för att starta upp igen under våren. Det innebär trafikljusregleringen plockas bort.

När är vi klara?

Vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg för att förbättra framkomligheten, öka säkerheten och främja den regionala utvecklingen. Vi är
klara hösten 2025.