Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Så här bygger vi bron över Kolbäcksån

För att knyta ihop den nya motorvägshalvan över Kolbäcksån så bygger vi en ny bro för biltrafiken.

Den nya bron över Kolbäcksån uppförs likt den gamla, med två brostöd i vattnet.

Vi gjuter i torrdockor


För att kunna gjuta stöden i vattnet används så kallade sänklådor, även kallade kassuner, i trä som sänks ner i vattnet. De fungerar som en torrdocka som gör att man kan utföra ”torra” arbeten även i vatten. Se bild 1.

Brostöden förankras i botten

Kassunerna byggs på en stålställning med tvärgående balkar. När kassunerna är byggda så gjuter man en betongkaka (tätkaka) i botten på kassunen. Betongkakan har ”hål” i sig för de så kallade styrrören till pålarna. Pålarna borras ned i åbotten för att förankra brostöden. Se bild 2, 3 och 4.

Kassunerna sänks med hydaulik

Innan kassunerna sänks ner i vattnet så lyfts de upp för att ta bort de tvärgående stålbalkarna. Sedan sänker man kassunerna ner i vattnet med hjälp av hydrauliska domkrafter. När kassunerna står på åns botten så borras stålrörspålarna ner till berget. Sedan fylls pålarna med betong och stålrören kapas.  Se bild 3 och 4.

Arbetet med brostöden sker inuti kassunen

När pålarna är klara så gjuts ytterligare en betongkaka för att täta kassunen. Vattnet pumpas ut och man påbörjar arbetet med brostöden inuti torrdockan som står på pålarna. Pålarna är förankrade med stag i berg för att inte kassunen ska flyta upp. Se bild 4.

Balkar i rostfritt stål

Brostöden i betong kommer att bära huvudbalkarna i stål med en farbana i betong.
Att bron byggs med huvudbalkar i rostfritt stål ger flera stora fördelar. Vi kan bygga klart bron snabbare och minska arbetena i vatten. Rostfritt stål har ett betydligt lägre underhållsbehov än broar i vanligt stål.

3D- modell istället för ritningar

För att bygga bron använder vi en BIM-modell istället för ritningar. Med modellen effektiviserar vi byggprocessen och skapar ett digitalt flöde av information från konstruktör till byggarbetsplatsen. Se bild 6 och 7.