Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra E18 avstängd mellan Köping och Västjädra natten mellan 20-21 december

Vi stänger av E18 mellan trafikplatserna Strö (123) och Västjädra (127) under natten mellan 20 och 21 december. Mellan klockan 20:00-05:00 kommer vägen alltså att vara avstängd i båda riktningarna.

Vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg med två filer i vardera riktningen för att förbättra framkomligheten, öka trafiksäkerheten och främja den regionala utvecklingen. Motorvägsbygget kommer att bli klart hösten 2025.

Åtgärder inför jultrafiken

För att säkra upp vägen och trafikanordningarna inför jultrafiken behöver vi stänga av E18 sträckan mellan trafikplatserna Strö (123) och Västjädra (127) i båda riktningarna natten mellan 20 och 21 december.

Alternativa vägar

Du som planerar att åka förbi här under avstängningen kan istället åka via trafikplats Strö (123) – väg 250 – Ringvägen Köping – väg 558 genom Kolbäck – rv 56 – trafikplats Västjädra (127), enligt karta nedan.