Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra En julhälsning från projekt E18 Köping-Västjädra

Ännu ett år är snart till ända. 2023 var ett intensivt byggår för projektet. Nu har vi kommit ungefär halvvägs och här kommer en kort resumé över vad som hänt under året och vad som komma skall.

Vi arbetar på alla etapper

Under 2023 har vi utfört arbeten på alla deletapperna på sträckan mellan Köping och Västjädra. Fokus låg på etapperna mellan trafikplatserna Morgendal-Sörstafors och Eriksberg-Västjädra. Detta för att vi i slutet av 2023 skulle kunna leda över trafiken till den nybyggda väghalvan och påbörja upprustningen av gamla E18, ett viktigt delmål för projektet.

Stort fokus på broar under året

På sträckan mellan Köping och Västjädra har vi totalt 31stycken brokonstruktioner som vi antingen reparerar, förlänger eller byter ut.

Av de 23 broar på sträckan som är nyproduktion har vi under 2023 byggt klart 7 stycken av dem samt byggt ytterligare 3 stycken till hälften klara. De kommer att färdigställas nu när vi rustar upp den gamla befintliga vägen. 

Utvalda stora händelser under 2023

  • De arkeologiska fältundersökningarna blev klara till sommaren 2023. Nu håller arkeologerna på att sammanställa och undersöka fynden de gjorde vilka kommer presenteras i en populärvetenskaplig skrift.
  • Bygget av länets första faunabro påbörjades och halva konstruktionen står nu som ett monument på sträckan mellan Morgendal och Sörstafors. Den ska byggas färdigt under 2024 och anslutas till skogen på båda sidor av vägen.
  • E18 stängdes av under första helgen i juni då vi med hjälp av hydraulik sköt in två stycken betongbroar över den enskilda vägen vid Åskebro. Under avstängningen passade vi även på att göra åtgärder på sträckan som annars var svår att göra med trafiken igång, bland annat la vi ner en rörbro i sin fulla längd.
  • I december levererades de 66 meter långa stålbalkarna med specialtransport till den nya bron över Kolbäcksån. Balkarna lyftes sedan på plats med hjälp av två mobilkranar.
  • Vi ledde över trafiken till den nya motorvägshalvan på två av deletapperna.

Vad händer under våren 2024?

  • Under 2024 kommer vi att rusta upp gamla E18 på sträckorna mellan trafikplatserna Morgendal-Sörstafors och Eriksberg-Västjädra. Vi kommer att påbörja bygget av gång- och cykelvägen längs väg 252 vid trafikplats Sörstafors och en bro i rostfritt stål kommer att lyftas på plats över E18.
  • I maj kommer vi återigen stänga av E18 under några dagar för att skjuta broarna över väg 609 vid Källsta på plats, på samma sätt som vi gjorde med broarna vid Åskebro. Mer information kommer under våren när vi planerat klart.
  • Vi kommer även arbeta med att bygga klart den nya bron över Kolbäcksån för att kunna leda över trafiken på den nya motorvägshalvan mellan trafikplatserna Sörstafors och Eriksberg.

Detta och mycket mer kommer att hända under det kommande året.

 

 God Jul &Gott Nytt År!

Vi i projektet vill passa på att tacka er för ert tålamod med oss under det gångna året och för att ni visar hänsyn i trafiken, till oss som bygger och till varandra. En god jul och ett gott nytt år önskar vi er och kör försiktigt i helgtrafiken, hälsar Per Ahlenius, projektchef och vi andra i projektet!