Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Nu flyttar vi trafiken till etapp 2 av den nybyggda motorvägen

Natten mellan 12-13 december kommer vi att leda över trafiken från gamla E18 till den nybyggda väghalvan mellan trafikplatserna Eriksberg (126) och Västjädra (127).

Filmen visar hur trafikflytten kommer att gå till.

I slutet av november flyttade vi trafiken till den första etappen av nybyggd motorväg. Nu är det dags för nästa sträcka.

Mötande trafik och omkörningsförbud

Trafiken på de nya sträckorna kommer att vara dubbelriktade med mötande trafik, omkörningsförbud och nedsatt hastighet.

Gamla E18 ska rustas upp

Anledningen till att vi leder om trafiken är för att vi ska kunna renovera och anpassa gamla E18 till motorvägsstandard. Renoveringsarbetet på de etapper som vi nu flyttat trafiken på kommer att pågå till och med hösten 2024.

E18 stängs av under natten för överledning

För att kunna genomföra förberedelserna för överledningen i en trygg och säker miljö så stängs E18 av under natten. Natten mellan tisdagen den 12 december och onsdag 13 december mellan kl. 20:00-05:00 stängs E18 av i båda riktningarna mellan trafikplats Sörstafors (125) och trafikplats Västerledsmotet (128).

När vi släpper på trafiken igen på morgonen den 13 december är det på den nybyggda väghalvan med mötande trafik, omkörningsförbud och nedsatt hastighet.

Kanske behöver vi stänga av en extra natt

Det kan bli aktuellt att stänga av natten mellan 13-14 december för att färdigställa arbetena med överledningen. E18 stängs då av i båda riktningarna mellan trafikplats Sörstafors (125) och trafikplats Västerledsmotet (129) mellan kl. 20:00-05:00.

Alternativa vägar för dig som åker här

Trafiken kommer att ledas om via trafikplats Sörstafors (125) – 252 till Kolbäck – 558 – Rv 56 -553 genom Dingtuna – Västerleden till trafikplats 128 Västerledsmotet. Följ skyltningen.

Karta över omledningen