Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra E18 avstängd mellan Köping och Västjädra natten mellan 9-10 januari

Vi stänger av E18 mellan trafikplatserna Strö (123) och Västjädra (127) under natten mellan 9-10 januari. Mellan klockan 20:00-05:00 kommer vägen alltså att vara avstängd i båda riktningarna.

Vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg med två filer i vardera riktningen för att förbättra framkomligheten, öka trafiksäkerheten och främja den regionala utvecklingen. Motorvägsbygget kommer att bli klart hösten 2025.

Underhållsarbeten nattetid

För att säkra upp vägen och trafikanordningarna efter julledigheten behöver vi stänga av E18 sträckan mellan trafikplatserna Strö (123) och Västjädra (127) i båda riktningarna natten mellan 9 och 10 januari.

Alternativa vägar

Du som planerar att åka förbi här under avstängningen kan istället åka via trafikplats Strö (123) – väg 250 – Ringvägen Köping – väg 558 genom Kolbäck – rv 56 – trafikplats Västjädra (127), enligt karta nedan.