Logga in
Logga in

Vi stänger av E18 natten mellan torsdag-fredag

Natten mellan torsdag 1/2 och fredag 2/2 kl. 20.00-05.00 stänger vi av E 18 mellan Västjädra och Köping i båda riktningarna.

Vi behöver utföra underhåll på sträckan, bland annat laga räcken, skyltar och potthål. Det gör vi för att få en trafiksäkrare väg.

Alternativa vägar

Du som planerar att åka förbi här under avstängningen kan istället åka via trafikplats Strö (123) – väg 250 – Ringvägen Köping – väg 558 genom Kolbäck – rv 56 – trafikplats Västjädra (127), enligt karta nedan.

Karta över omledningen