Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Nu lägger vi sista pusselbiten för gång- och cykelvägen mellan Hallstahammar och Strömsholm

I samband med att vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg passar vi även på att bygga säkrare passager för gång- och cykeltrafikanter.

Vi har nu påbörjat arbetet för att knyta ihop gång- och cykelvägarna mellan Hallstahammar och Strömsholm. Sedan tidigare finns det en gång- och cykelväg längs med 252:an mellan Lyckhem och Kolbäck. Under 2021 blev gång- och cykelvägen mellan Kolbäck och Strömsholm färdig och nu har vi påbörjat den sista sträckan. 

Planskilda korsningar

Genom att vi bygger en separat bro över E18 vid sidan av väg 252 och en bro på motorvägens norra avfartsramp, får oskyddade trafikanter en säkrare passage förbi E18.

Rostfri bro

Bron över E18 kommer att bli en cirka 50 meter lång rostfri stålbro som monteras under 2024. Att den är rostfri betyder att den inte behöver underhållas lika ofta, det sparar både tid och pengar.

Gång- och cykelvägen beräknas vara klar under 2025.