Logga in
Logga in

Vi stänger av passagen under E18 vid Källsta, väg 609, onsdag 14 februari

Mellan klockan 05:00 och 21:00 kommer det inte att gå att köra under E18 på väg 609.

Broarna på väg 609 byggs på sidan om motorvägen för att sedan skjutas in i rätt läge i början av maj. För att kunna gjuta den södra bron behöver vi stänga av väg 609 mellan klockan 05:00 och 21:00 den 14 februari.

Alternativa vägar för dig som åker här

Väg 609 – väg 610 – över E18 vid trafikplats Morgendal – väg 640 – väg 609.