Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Reparationer på bron över E18 vid trafikplats Sörstafors

I samband med ombyggnationen av E18 till motorväg reparerar vi bron över E18 vid trafikplats Sörstafors. Halva bron fick bland annat nya kantbalkar under 2023 och nu fortsätter reparationsarbetena med andra halvan.

Ett körfält på bron avstängt - respektera trafikljusen


För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt behöver vi stänga av ett av körfälten över bron. Trafiken på väg 252 kommer att regleras med trafikljus över bron.
Det är viktigt att du respekterar trafiksignalerna och följer skyltningen på plats.

Arbetena beräknas pågå fram till sommaren.

Karta

Den röda pricken på kartan visar var vi arbetar.