Logga in
Logga in
En bild på nya påfartsrampen som växer fram och den befintliga GC-vägen som kommer ersättas med portalen som syns under rampen.

E18, Köping - Västjädra Påfartsramp mot Köping/Örebro, avstängd vid trafikplats Eriksberg (126)

Igår stängde vi av den västergående påfartsrampen, mot Köping/Örebro, vid trafikplats Eriksberg (126).

För att kunna bygga den nya cirkulationsplatsen på norra sidan om trafikplats Eriksberg behöver vi stänga av den västergående påfartsrampen. Avstängningen kommer även påverka trafik till Rallstavägen. 

Brånstaleden (väg 619) kommer vara framkomlig med viss störning, trafikljusreglering kommer förekomma vid vissa arbetsmoment. 

Gång- och cykeltrafikanter kommer kunna ta sig förbi på den nya sträckningen av gång- och cykelvägen.

Påfartsrampen beräknas öppna igen under vecka 20. 

Alternativa vägar för dig som åker här

Trafik till Rallstavägen kommer att ledas om via Hallstahammar, se streckad linje på omledningskartan.

Trafik som ska ut på E18 västergående mot Köping/Örebro kan antingen köra följande:

Söder ut via Kolbäck:
619 till Kolbäck – 558 – 252 och ut på E18 vid trafikplats Sörstafors (125).

Norr ut via Hallstahammar:
619 till Hallstahammar – Norra Västeråsvägen – Sörkvarnsvägen – 252 och ut på E18 vid trafikplats Sörstafors (125). 

Karta över omledningen