Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Broreperationerna vid trafikplats Morgendal fortsätter (124)

I samband med ombyggnationen av E18 till motorväg reparerar vi bron. Arbetet kommer att utföras i etapper. Brons norra del är åtgärdad, nu ska kantbalk och tätskikt på brons södra del bytas ut. Arbetet pågår till i höst.

Ett körfält på bron avstängt - respektera trafikljusen

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt behöver vi stänga av ett av körfälten över bron. Biltrafiken kommer kunna passera över bron växelvis med hjälp av trafiksignaler. Det är viktigt att du respekterar trafiksignalerna och följer skyltningen på plats. 
Kortare avstängningar kan förekomma för vissa arbetsmoment under perioden.

Minskad vägbredd under pågående arbeten

Arbetena innebär även inskränkningar i vägbredden. Det innebär att vägbredden är ca 3,0m. Du som färdas i ett brett fordon hänvisas till passagen under E18 på väg 609 mellan Källsta och Kastenabacken.  

Karta över omledning för breda fordon