Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra E18 är öppen för trafik igen

Arbetet är klart och vi har öppnat för trafik, nio timmar innan utsatt sluttid. Det har varit möjligt tack vare ett gott samarbete, hårt arbete och tur med vädret.

Under avstängningens 108 timmar och 3500 mantimmar har vi hunnit med att:

  • Riva en betongbro och en rörbro
  • Lansera in två betongbroar på cirka 700 ton styck med hjälp av domkrafter, balkar och vajrar
  • Montera så kallade länkplattor till betongbroarna
  • Lägga ner en rörbro
  • Lägga cirka 2 200 ton asfalt 
  • Montera cirka 1,8 km vägräcke
  • Måla vägmarkeringar
  • Schakta cirka 9000 m3 och fylla lika mycket
  • Spränga bort berg för grundläggning av en bro
  • Flytta fiberkablar

Extremt intensiva dagar

 – Det har varit några extremt intensiva dagar med många kritiska arbetsmoment, men allt har gått bra. Att vi dessutom har kunnat öppna vägen före utsatt sluttid på söndag kväll, är tack vare gott samarbete och ett väldigt stort engagemang där alla i projektet har ställt upp helhjärtat. Och tur med vädret, säger Per Ahlenius, projektledare på Trafikverket.

Passagen under E18 på väg 609 öppen igen

Väg 609, Källstavägen, har i samband med avstängningen öppnats för passage under E18 igen. Trafiken på vägen kommer att köra på grus under en period.

Kortat av byggtiden

Genom att stänga av helt under några dygn istället för flera mindre avstängningar behöver vi inte påverka framkomligheten lika mycket under resten av byggtiden. Vi skapar även möjlighet för att öppna den nya motorvägen tidigare än planerat. Det innebär bättre framkomlighet och en trafiksäkrare väg för alla trafikanter.