Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Vi stänger av E18 natten mellan onsdag och torsdag

Natten mellan onsdag 15/5 och torsdag 16/5 kl. 20:00-05:00 stänger vi av E18 i båda riktningarna mellan trafikplats Sörstafors (125) och Västjädra (127).

Vad ska vi göra?


Vi ska leda över trafiken på den nya väghalvan på mellan trafikplatserna Sörstafors och Eriksberg för att renovera den befintliga vägen och anpassa den till motorväg. 

Dubbelriktad trafik 

Detta innebär att trafiken kommer köra dubbelriktad på den nya motorvägshalvan på hela sträckan mellan trafikplats Morgendal och trafikplats Västjädra. 

Omkörningsförbud

Omkörningsförbud och 70-80km/h kommer att gälla på hela sträckan.

Vi kommer även öppna upp infarten till Rallstavägen från Brånstaleden samt öppna den nya västergående (mot Köping/Örebro) påfartsrampen vid trafikplats Eriksberg.

Trafiken leds om

Trafiken leds om via 252 – 558 – 56

Karta över omledningen