Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Hur flyttar man en 700 ton tung bro med domkraft?

Se timelapse-filmen från senaste avstängningen så får du veta. Där flyttar vi två nybyggda betongbroar på 700 ton styck in på sina platser.

Timelapse-film mellan 30 april 22.00 - 5 maj kl. 09.00.

Genom att bygga broarna vid sidan av vägen och sen flytta in dem istället för att bygga dem på plats, sparade vi både byggtid och den tid vi behövde ha trafiken avstängd.

I filmen ser det förrädiskt enkelt ut, broarna bara glider på plats, men i verkligheten tog flytten 12 timmar och hela arbetet med broarna flera dygn och krävde månader av noggrann detaljplanering.

Men nu står de där de ska och trafiken rullar på som vanligt.

Arbetsmoment i filmen

  • Vi stängde av trafiken kl. 22.00 på Valborgsmässoafton. Direkt därpå börjar vi riva och schakta bort den gamla bron.
  • I nästa moment så gör vi markarbeten där bron ska placeras.
  • Sen placerade vi ut balkar som bron gled på och vid de så kallade lyftklackarna på bron monterade vi hydrauliska domkrafter som lyfte upp den. Bron drogs på plats centimeter för centimeter med hjälp av vajrar, först den ena bron och sen upprepades processen med den andra bron.
  • När broarna var flyttade började vi återfylla med massor kring broarna, och påbörjade bygget av den nya vägen.
  • När vägkroppen började bli klar lade vi ut så kallade länkplattor för att minska risken för sättningar mellan bro och väg.
  • Sen startade asfalteringsarbetet, när det var klart linjemålade vi.
  • Sist men inte minst monterade vi räcken längs vägen.
  • Söndag morgon kl. 09.00 släppte vi på trafiken igen och den nya bron togs i bruk.