Logga in
Logga in

Väg 233/250, Gunnilbo, korsningsåtgärd Välkommen på samråd om väg 233/250, Gunnilbo

Vi planerar att göra åtgärder för att höja trafiksäkerheten i korsningen mellan väg 233 och väg 250 vid Gunnilbo. Nu samråder vi om vägplanen och bjuder in till ett möte för att berätta om projektet. Varmt välkommen!

Gunnilbokorset, korsningen mellan väg 233 och väg 250, öster om Skinnskatteberg mot Västerås, är olycksdrabbad. Därför planerar vi att bygga om korsningen för att förbättra trafiksäkerheten. Vi planerar att dela upp fyrvägskorsningen till två förskjutna trevägskorsningar.

Nu bjuder vi in till ett möte för att berätta om projektet och få veta vad du tycker. Varmt välkommen!

Samråd

Under perioden 1–22 december 2023 samråder vi om vägplanen som vi håller på att ta fram. I samband med detta bjuder vi in till ett möte, den 14 december, i Skinnskatteberg.

Samrådsmaterialet visar översiktligt områdets förutsättningar, vilka åtgärder som planeras samt vilka konsekvenser detta bedöms få för människa och miljö.

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Tid och plats för möte

Torsdagen den 14 december kl. 18.00–20.00 i Allaktivitetshuset Sture, Köpingsvägen 16 i Skinnskatteberg.

Plats för handlingar

Du kan ta del av handlingarna i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Handlingarna finns även på Trafikverkets kontor på Gasverksgatan 7 i Västerås och i kommunhuset på Kyrkvägen 7 i Skinnskatteberg.

Lämna dina synpunkter senast den 22 december

Samrådsperioden pågår mellan fredagen den 1 december och fredagen den 22 december. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

  • Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.
  • Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.
  • Ange ärendenummer TRV 2023/18894.

Tack för att du bidrar!