Logga in
Logga in

Västmanland Väg 70, Kumla kyrkby–Sala, gång- och cykelväg

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Kumla Kyrkby och Sala planerar vi en ny gång- och cykelväg längs väg 70. Vi ska också se över och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna längs sträckan.

Vad?

En ny gång-och cykelväg.

Varför?

Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 70 för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och skapa en bättre miljö för gående och cyklister. Gång- och cykelvägen blir cirka 6,5 kilometer lång, och sträcker sig från korsningen Kilaslinken/väg 70  till cirkulationsplatsen vid Ringgatan (Lidl, ST1) i Sala.

Dessutom ska vi se över och åtgärda busshållplatserna för att kollektivtrafiken ska fungera bättre för fler resenärer.

Vi kommer att ta fram en vägplan för de planerade åtgärderna under 2022–2023. 

Vi avvaktar med sträckan Kilaslinken–Kumla kyrkby

Det pågår en utredning om att göra en planskild korsning där väg 70 korsar järnvägen. Vi kommer därför att avvakta med att bygga sträckan Kilaslinken–Kumla kyrkby för att kunna anpassa gång- och cykelvägen till den nya lösningen vid järnvägskorsningen. Istället för att avvakta med hela sträckan för gång- och cykelvägen så väljer vi att ta fram en plan för gång- och cykelväg mellan Sala och Kilaslinken tills vidare.

Tidsplan

1 Tidigt samråd (samrådsunderlag) våren 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Juli 2020

3 Framtagande av samrådshandling vintern 2021/2022

4 Samråd (samrådshandling) 7–30 september 2022

5 Granskning av vägplan Vintern 2022-2023

6 Fastställelseprövning Sommaren 2023

7 Preliminär byggstart 2024

Projekt i närheten

I närområdet planerar vi även att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta och Kumla Kyrkby.  Läs mer om våra planer:

Kontakt

Jeanette Höök

Projektledare

Telefon: +46 10-123 17 04

Linus Hecktor

Markförhandlare