Logga in
Logga in

Västmanland Väg 70, Kumla kyrkby–Sala, gång- och cykelväg

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Kumla kyrkby och Sala planerar vi en ny gång- och cykelväg längs väg 70. Vi ska också se över och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna längs sträckan.

Vad?

En ny gång-och cykelväg.

Varför?

Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 70 för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och skapa en bättre miljö för gående och cyklister. Gång- och cykelvägen var tidigare planerad att bli cirka 6,5 kilometer lång, och sträcka sig från korsningen Kilaslinken/väg 70 till cirkulationsplatsen vid Ringgatan (Lidl, ST1) i Sala, men på grund av att ekonomiska medel saknas, kommer den statliga gång och cykelvägen att bli betydligt kortare samt ansluta till befintliga grusvägar. Den sträcka som just nu diskuteras i projektet går mellan Kilaslinken och Gullagrind Hättskär. För att få ett sammanhållande cykelstråk, planeras även gång och cykelvägen fortsätta från Kilaslinken och in i Kumla kyrkby där den är tänkt att ansluta sig mot befintlig gång och cykelväg som mynnar ut i Hustavägen.  

Vi kommer dessutom se över och åtgärda busshållplatserna för att kollektivtrafiken ska fungera bättre för fler resenärer.

Under 2022–2024 tar vi fram en vägplan för de planerade åtgärderna.   

Tidplan

1 Tidigt samråd (samrådsunderlag) våren 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Juli 2020

Vi bjuder in berörda fastighetsägare och övriga som berörs till ett möte för att berätta om projektet och få veta vad du tycker.

Tid och plats: måndag 23 oktober, klockan 18 i Församlingshuset, Kumlavägen 11, Kumla kyrkby

4 Samråd (samrådshandling) Hösten 2023–vintern 2024

5 Granskningshandling Våren–sommaren 2024

6 Fastställelseprövning Hösten 2024–vintern 2025

7 Preliminär byggstart Sommarhalvåret 2026

Projekt i närheten

I närområdet planerar vi även att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta och Kumla Kyrkby.  Läs mer om våra planer:

Kontakt

Jeanette Höök

Projektledare

Telefon: +46 10-123 17 04

Olivia Olsson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 91 99