Logga in
Logga in

Västmanland Väg 723, Ransta–Kumla kyrkby, gång- och cykelväg

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta och Kumla Kyrkby. Dessutom ska vi se över och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna.

Vad?

En ny gång-och cykelväg.

Varför?

Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Upphandling av entreprenör pågår.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta och Kumla Kyrkby i Sala kommun. Vägen saknar i dag en gång- och cykelväg, vilket gör vägen osäker för gångtrafikanter och cyklister. Den nya gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från korsningen vid Kärrbäcksbovägen i Ransta till hållplats Parkvägen i  Kumla kyrkby.

Den 3,5 kilometer långa gång- och cykelvägen kommer att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den förbättrar också möjligheten att pendla med cykel, ökar livskvaliteten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Dessutom ska busshållplatserna på bägge sidor om vägen vid Parkvägen och Heden byggas om för att öka säkerheten och tillgängligheten. 

Tidsplan

1 Tidigt samråd (samrådsunderlag) Våren 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan juli 2020

3 Framtagande av samrådshandling våren–sommaren 2021

4 Samråd (samrådshandlning) Maj–juni 2021

5 Granskning av vägplan September–november 2021

6 Begäran om länsstyrelsens yttrande över vägplanen November 2021

7 Begäran om fastställelseprövning Vintern 2022

8 Planerad byggstart Våren 2024

Projekt i närheten

I närområdet planerar vi även att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 70 mellan Kumla Kyrkby–Sala. Läs mer om våra planer:

Kontakt

Jeanette Höök

Telefon: +46 10-123 17 04

Olivia Olsson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 91 99

Åsa-Teres Pihl

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 97 44