Logga in
Logga in

Västmanland Väg 723, Ransta–Kumla kyrkby, gång- och cykelväg

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta och Kumla Kyrkby. Dessutom ska vi se över och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna.

Vad?

En ny gång-och cykelväg.

Varför?

Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplanen är inskickad till Planprövning.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta och Kumla Kyrkby i Sala kommun. Vägen saknar i dag en gång- och cykelväg, vilket gör vägen osäker för gångtrafikanter och cyklister. Den nya gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från korsningen vid Kärrbäcksbovägen i Ransta till hållplats Parkvägen i  Kumla kyrkby.

Den 3,5 kilometer långa gång- och cykelvägen kommer att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den förbättrar också möjligheten att pendla med cykel, ökar livskvaliteten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Dessutom ska vi se över och åtgärda busshållplatserna för att kollektivtrafiken ska fungera bättre för fler resenärer.

Vi arbetar med en vägplan för de planerade åtgärderna under 2020–2022. 

Tidsplan

1 Tidigt samråd (samrådsunderlag) Våren 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan juli 2020

3 Framtagande av samrådshandling våren–sommaren 2021

4 Samråd (samrådshandlning) Maj–juni 2021

5 Granskning av vägplan September–november 2021

6 Begäran om länsstyrelsens yttrande över vägplanen November 2021

7 Begäran om fastställelseprövning Vintern 2022

8 Planerad byggstart Preliminärt 2023

Projekt i närheten

I närområdet planerar vi även att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 70 mellan Kumla Kyrkby–Sala. Läs mer om våra planer:

Kontakt

Linus Hecktor

Markförhandlare

Rami Kuhail

Projektingenjör

Jeanette Höök

Telefon: +46 10-123 17 04