Logga in
Logga in

Väg 686, bro över Svartån vid Ekås Så går arbetet med Färjbron

Sedan i somras är det avstängt och vi har arbetat med att förbereda för en ny bro. Efter kraftiga regn och höga flöden behövde vi pausa arbetet men planerar att komma igång igen och bygga klart under 2024.

Arbetet med Färjbron fortsätter i januari med förberedelsearbeten för den nya bron. Men under hösten och slutet av 2023 löpte inte arbetet med Färjbron på lika snabbt som planerat.

– Vi hann inte så långt som vi hade tänkt under hösten efter de höga flödena i Svartån, säger projektledare Pär Eriksson.

Högt vatten gör att det är mer komplicerat att arbeta och kan även innebära en säkerhetsrisk för de som arbetar med bron. Det här gör att tidplanen skjuts fram och den nya bron står klar först efter sommaren.

Vi fortsätter i vår

På samma sätt som kraftiga regn ger högt vattenflöde så behöver vi vänta in vårfloden innan vi sätter igång ordentligt med arbetena igen. Så fort vattnet sjunkit undan fortsätter arbetet med den nya bron, det planerar vi sker i april/maj. Då ska vi sätta ner pålar i marken och göra grundarbeten inför att vi monterar den nya bron under sommaren. Vi beräknar att den nya bron står klar för trafik i början av hösten 2024.

Tack för att du respekterar avspärrningarna

– Under hösten har vi märkt av att obehöriga tagit sig innanför avspärrningarna till arbetsområdet vid Färjbron, säger Pär Eriksson. Vi vill uppmana alla att respektera avspärrningarna, de är där för att skydda både de som arbetar och allmänheten.

Arbetsområdet är en arbetsplats med både faror och risker där endast behöriga personer får vistas. Därför vill vi tacka dig för du att respekterar skyltningen och stängslingen på platsen, både för din och andras säkerhet men även för säkerheten hos våra vägarbetare. När du håller dig till andra vägar bidrar du till att skapa en trygg och säker arbetsplats för våra vägarbetare.

Tack för din förståelse och ditt samarbete.