Logga in
Logga in

Västra Götaland Bohusbanan underhållsåtgärder

Vi ska renovera tunnlar och byta kontaktledningsanläggning på Bohusbanan. Arbetet kommer pågå från april 2023 och planeras vara klart i mars 2024.

Vad?

Tunnelrenovering, upprustning av kontaktledningsanläggningen och slipersbyten, på Bohusbanan mellan Stenungsund och Uddevalla.

Varför?

För att minska risken för trafikstörningar. Dessutom förlängs livslängden på anläggningen och kapaciteten ökar.

Nuläge

Renovering pågår. Arbeten kommer att utföras på hela sträckan Uddevalla–Stenungsund fram till 31 mars 2024. All tågtrafik är avstängd.

Om projektet

Tio tunnlar ska renoveras

Tunnlarna på Bohusbanan mellan Stenungsund och Uddevalla är i stort behov av renovering. Vi byter därför ut tunnelportaler och betongkonstruktioner i tio tunnlar. 

I maj 2023 börjar vi riva portalerna i tunnlarna för att ersätta dem med nya tunnelportaler. Det huvudsakliga syftet är att förlänga tunnlarnas livslängd och öka tåligheten på järnvägen för gods- och persontrafiken. Arbetet planeras vara klart i december 2023.

Vi planerar att renovera följande tio tunnlar på Bohusbanan mellan Stenungsund och Uddevalla: 

Tunnlar Längd
Skår 246 meter
Amdalen 222 meter
Lahagen 78 meter
Bua 239 meter
Ljungskile 106 meter
Hässleröd 34 meter
Skeppsvik 448 meter
Vadbacken Södra 40 meter
Vadbacken Norra 32 meter
Kålgård 167 meter

Kontaktledningar byts ut

I samband med tunnelprojektet pågår även upprustning av kontaktledningsanläggningen på hela sträckan Uddevalla–Stenungsund. Befintlig kontaktledningsanläggning är över 80 år och är i stort behov av upprustning. Efter upprusningen kommer kontaktledningsanläggningen vara mer driftsäker, med färre driftstörningar och en ökad kapacitet.

Upprustningen av kontaktledningsanläggningen planeras vara klar i april 2024. Under hela projektet kommer kontaktledningen vara spänningssatt.

Så påverkas närboende och resenärer

Tågtrafiken kommer att vara helt avstängd mellan Stenungsund och Uddevalla när banan rustas. I samtliga plankorsningar på sträckan kommer även bommar och ljud- och ljussignaler att vara ur funktion. Det är viktigt att du är uppmärksam vid passage över plankorsningarna eftersom personal och arbetsfordon kan vistas i spåren.

För resenärer kommer ersättningsbussar att tillsättas under hela avstängningen.

Nyheter

Reseinformation

På Västtrafiks webbplats hittar du information om din resa på sträckan Uddevalla–Stenungssund, se länk nedan.

Tidplan

1 Mätningsarbeten med mera Hösten 2020

Syftar till att förbättra förståelsen för befintlig anläggning och förbereda för den kommande produktionen.

Genomförs av befintliga portaler under år 2022.

4 Planerad byggstart kontaktledningsbyte i mitten av april 2023

Arbetet startar med att riva de befintliga portalerna i tunnlarna. De kommer därefter ersättas med nya tunnelportaler.

6 Tunnelarbetena beräknas vara klara vintern 2024

7 Kontaktledningsbytet beräknas vara klart april 2024

Kontakt

Jonathan Isaksson

Projektledare, tunnelreparationer

Telefon: +46 10-124 18 61

Rickard Sunström

Projektledare, kontaktledningsbyte