Logga in
Logga in

Buller och störningar

När vi renoverar Bohustunnlarna är det ofrånkomligt att buller och störningar uppstår. Vi arbetar kontinuerligt med att minska denna påverkan i den mån det är möjligt. Här kan du läsa om hur vi arbetar med frågan.

Buller är en naturlig del av ljudlandskapet i en stad och orsakas av bland annat bil- och tågtrafiken. Byggbuller är en annan typ av störning och kan därför uppfattas som mer störande.

Hur mycket får vi bullra när vi bygger?

Vi gör vårt yttersta för att hålla oss inom de riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram för byggbuller (NFS 2004:15). Vi hanterar byggbuller genom att ställa krav på entreprenören att först kartlägga och beskriva vilka arbeten som kommer att bullra.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser – NFS 2004:15

Mätning och uppföljning

För att komplettera våra bullerberäkningar genomför vi mätningar på husfasader samt följer upp störningsanmälningar. Uppfattar omgivningen våra arbeten som störande kan projektet eventuellt vidta ytterligare åtgärder.