Logga in
Logga in

Renovering av Södra Bohusbanan ger en stabil och tillförlitlig järnväg för många år framöver

Projektet som omfattar nya kontaktledningar och reparation av tio tunnlar fortgår sedan april 2023. Arbete med projektets detaljerade tidplan pågår.

Säkerheten är alltid viktigast

När vi började riva de hundraåriga valven och portalerna i tunnlarna såg vi att det var andra bergförutsättningar än vad vi från början hade räknat med. Mer bergmassor behöver schaktas bort. Vi såg också att vi behöver använda oss av andra produktionsmetoder och tekniska lösningar. Samtidigt jobbar vi, som alltid, med att göra arbetsmiljön för de som utför arbetet med kontaktledningarna och i tunnlarna så trygg och säker som möjligt.

Nya kontaktledningar och moderna tågtunnlar

Den befintliga kontaktledningsanläggningen på sträckan är över 80 år gammal och är i stort behov av upprustning och modernisering. Med nya kontaktledningar och kontaktledningsstolpar får vi en mer robust anläggning som ger möjlighet att köra tätare trafik och vi minskar risken för akutstopp. Med andra ord, när vi är klara med arbetena kommer anläggningen att vara mer driftsäker och ha en ökad kapacitet för tågtrafiken på banan.

Konstruktionerna i tunnlarna är i slutet av sin tekniska livslängd. Därför säkrar vi tunnlarna för framtiden genom renovering vilket tillgodoser det ökade behovet av hållbart resande och transporter.

Under byggtiden sprids buller från både arbetsmoment och byggtrafik. Bergets och tunnlarnas individuella skick och beskaffenhet, angränsande bebyggelse och arbetsmiljörisker i de olika tunnlarna påverkar möjliga arbetsmetoder.

Arbete med tidplanen pågår

Vår bedömning i nuläget är att vi blir klara med hela projektet hösten 2024. Vi arbetar tillsammans med entreprenören med detaljerad planering för återstående arbete.

I och med ett flertal förändringar i projektets förutsättningar arbetar vi med många olika arbetsmoment parallellt. Vi undersöker var vi kan spara tid och hitta lösningar gällande material och produktionsmetoder.

Kontakt

Jonathan Isaksson

Projektledare, tunnelreparationer

Telefon: +46 10-124 18 61

Rickard Sunström

Projektledare, kontaktledningsbyte