Logga in
Logga in

Arkeologi och fornlämningar

Utbyggnaden av mötesfri E20 i Västra Götaland banar väg för nya kunskaper om vår historia.

Fornlämningar är skyddade av kulturmiljölagen. Trafikverket söker därför tillstånd hos Länsstyrelsen innan vi får bygga vägar på platser där det finns fornlämningar. Länsstyrelsen ansvarar sedan för de arkeologiska undersökningarna och upphandlar arkeologiföretag som utför arbetet. Trafikverket betalar för undersökningen och ser till att undersökningarna kan utföras och Länsstyrelsen har tillsynsansvar.

Utbyggnaden av E20 bidrar på detta sätt till att möjliggöra kunskapstillväxt, ett bidrag till Sveriges historieskrivning.

Nya kunskaper om Vårgårdas historia

Att vi bygger E20 i Västra Götaland har möjliggjort den hittills största arkeologiska utgrävningen som gjorts i Vårgårda och viktiga delar av Vårgårdas kulturmiljö har lyfts upp i ljuset. Platsen där Vårgårda ligger idag har en rik historia, en historia som nu berikas med nya arkeologiska fynd.

– Bygden mellan ån Nossan i norr och Säveån i söder spelade en central roll under järnåldern. Området hade en strategisk placering i landskapet med god tillgång till naturresurser. Detta var en rik centralbygd som var intensivt bebodd och bebyggd  under brons- och järnålder, berättar arkeologen Amanda Azzopardi från Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ.

Under 2021 arbetade tio arkeologer i Vårgårda på uppdrag av Trafikverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arkeologerna har undersökt och tagit tillvara det som fanns på åtta platser längs den sträcka där en bredare och säkrare E20 nu byggs. Under 2022 fortsätter utgrävningarna längs utbyggnaden av E20. Vid utgrävningarna i Vårgårda 2021 hittades:

  • 22 huslämningar
  • Flera spår från omfattande boplats- och hantverksaktiviteter; härdar, gropar, ugnar och en brunn
  • Föremål i lera, keramik, ben och flinta
  • Ett unikt emaljerat och förgyllt föremål som kan komma från romarriket – inget liknande har tidigare hittats i Sverige

De arkeologiska fynden är från cirka 2000 f.Kr. till 1050 e.Kr., de är alltså mellan 970 och 4000 år gamla. Merparten av huslämningarna och fynden kommer från yngre bronsålder och järnåldern, 500 f.Kr-1050 e.Kr.

Utställning och kommande e-bok

Arkeologerna kommer att publicera en gratis e-bok där de berättar om utgrävningarna som kommer att finnas tillgänglig på Rio Göteborgs hemsida och på Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida.  Rapporten från utgrävningarna kommer att finnas på Rio Göteborgs hemsida och i Riksantikvarieämbetets digitala arkiv senast 2023.

En stor skålformad sten som används för malning finns på Vårgårda Hembygdsförenings museum som öppnade i maj 2022.

Kontakt

Björn Elfström

Telefon: +46 10-123 27 85