Logga in
Logga in

E20, mötesfri väg Västra Götaland E20 öppen Vara–Vårgårda!

Nu öppnar vi för södergående trafik på E20 mellan Vara och Vårgårda! Tre befintliga broar utmed E20 är nu färdigrenoverade.

Två av broarna ligger söder om Vara och en finns vid Elingkorset i en angränsande etapp mellan Ribbingsberg-Eling. Marcus Kilmo är projektledare för sträckan Eling–Vara.

Vad innebär det här för trafiken?

– Det innebär att trafikanterna inte längre behöver ta en omledande väg på mindre vägar utan som tidigare kan färdas på E20 utan avbrott.

Hur det gått?

– Det har gått bra även om det har varit mycket jobb under kort tid. Entreprenören har jobbat längre dagar för att ta till vara på avstängningen och hinna med allt under den korta tiden. Det har varit väldigt mycket asfalteringsarbeten. Vi startade i mitten av september.

Har det uppstått några problem under hand?

– Nej, det har inte varit några större problem. Arbetet har fungerat bra. Tyvärr uppstod en miss i kommunikationen inför omläggningen vilket medförde att Herrljunga kommun fick informationen tätt inpå avstängningen vilket tyvärr medförde en del oro inför trafikomläggningen.

Hur gick det?

– Vi har ändå upplevt att trafiken har flutit på bra under avstängningen. Jag upplever att fjärrtrafiken ganska snart hittade och valde alternativ väg. Det blev inte lika hårt tryck på trafiken som vi trodde. Absolut är det så att alla inte sköter sig, en del kör för fort och följer inte den skyltade ledningen. Så har det varit också den här gången men jag tycker att vi har haft en bra dialog med kommuner och närboende. De har kontaktat oss vid problem och då har vi kunnat åtgärda hastighetsbegränsningarna efter behov. Vi har också förstärkt skyltningen på vissa ställen.

Har du något mer att tillägga?

–  Jag vill tacka för förståelse för vårt arbete som syftar till att göra E20 till en smidigare och säkrare väg.

Vad händer nu?

– När kylan kommer arbetar vi inte på E20 lika mycket utan kommer att jobba på mindre sidovägar. Det innebär att det kommer att bli mycket lugnare på E20. Till våren när värmen kommer går vi tillbaka och gör de sista arbetena på E20 som beräknas vara klara oktober 2023.

Kontakt

Marcus Kilmo

Projektledare

Telefon: +46 10-123 07 25

Camilla Hentschel

Projektkommunikatör

Telefon: +46 10-125 98 40