Logga in
Logga in

Klimatbesparingar på E20

Ny tillverkning av asfalt bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser visar ombyggnationen av E20 mötesfri väg.

Just nu pågår ombyggnaden av E20 på sträckan mellan Tollered i söder och Vara i norr som ska vara klar i höst. Produktionen av asfalt är en utmaning där framsteg har gjorts.

– Ombyggnationen av E20 planerades innan de nya metoderna att tillverka asfalt hade slagit igenom. Nu när vi har kommit igång med asfaltering på flera sträckor kan vi se vad vi har uppnått i form av minskade koldioxidutsläpp, säger miljöspecialist Sebastian Arneland på Trafikverket.

Att bygga om E20 för att skapa en säkrare väg genom Västra Götaland och knyta samman landets västliga delar med de östra är ett projekt som pågår under flera år. Vägen byggs om för att bli säkrare med fler filer och planfria övergångar.

För hela sträckan E20 mellan Tollered i söder och Vara i norr kan detta innebära en minskning med över 5000 ton koldioxid räknat mot de ursprungliga siffrorna i projektet från 2015.

– Eftersom vi också ska bygga om vägen från Götene och förbi Mariestad, en lika lång sträcka, så räknar vi med lika stora minskningar av utsläppen där. Säger Sebastian Arneland.

Det ger en förväntad miljöbesparing på runt 10 000 ton utsläpp av växthusgaser.

För att tänka klimatsmart i ett så stort vägprojekt, måste alla aspekter tas med i beräkningen, från tillverkningsprocessen till asfaltens livslängd. Asfalten ska vara så miljövänligt framställd som möjligt men behöver också hålla över tid. 

Målet för Trafikverket är att vara klimatneutralt till år 2040.