Logga in
Logga in

E20, mötesfri väg Västra Götaland Öppning av ny sträckning för E20

Den 4 juli kommer trafik att släppas på för första gången på nya E20. Det är sträckan mellan Vårgårda och Ribbingsberg som nu är klar. Räkna med köer då arbeten på vägen kvarstår.

Nu öppnas den nya sträckan som är 8 kilometer lång för trafik. Kompletterande arbeten kommer att utföras mellan den 4 juli och till och med den 7 juli.

–Det är roligt att kunna öppna E20 i en ny sträckning på en väg som nu är säker för både människor och djur. Etappen har två körfält i varje riktning och mitträcke och vi kan även höja hastigheten vilket ger ökad framkomlighet, säger projektledare Marita Karlsson.

Räkna med köer

Att släppa på trafiken på den nya sträckningen samtidigt som arbetet fortgår på E20 är nödvändigt men kräver god planering. Bilisterna får räkna med att det kommer att bildas köer innan omläggningen är klar den 7 juli. Räkna med förlängd restid under de aktuella dagarna med 15-30 minuter.

–Vi har jobbat hårt för att bli färdiga med den här etappen till semestern. Det sista lagret asfalt läggs precis innan trafiken leds om från tillfällig väg vid Ribbingsberg till ny E20, säger Marita Karlsson.

Flaggvakter på plats

Trafiken kommer att regleras av flaggvakter 4 – 7 juli och flyttas stegvis in på ny E20. Hastigheten sänks till 30 km /h eftersom det är människor som jobbar på vägen nära trafiken. Asfaltering görs 4 juli och mitträcke monteras 5 - 6 juli. 7 juli tas trafikanordningarna bort.

Den 6 – 7 juli öppnas även nästa delsträcka E20 Ribbingsberg – Eling som är 7 km lång. Där är E20 breddad och har kvar ursprunglig sträckning.

E20 har byggts om till mötesfri väg med mitträcke, säkra sidoområden och hastighet 100 km/h.

Efter semestern återupptas arbeten med anpassning av gamla E20 till lokalväg samt ombyggnad av väg 1916