Logga in
Logga in

E20, mötesfri väg Västra Götaland Vägport Fogdegården lanserad

Vi har lanserat en ny vägport under järnvägen mellan Vårgårda och Alingsås. Vägporten ersätter en plankorsning och gör att vägen blir mer trafiksäker, både för tågresenärer och trafikanter.

Vägporten ligger strax väster om Vårgårda och det tog 96 timmar att få den på plats. Martin Ekdala som är projektledare förklarar:
Vad är en vägport?
–Enkelt utryckt är det en bro. Bron är tillverkad av betong och är till för tågen men för dem som kör bil blir det en vägport under järnvägsspåret.
Hur har installationen gått till rent praktiskt?
–Först rev vi järnvägen, det vill säga vi tog bort spåren. Sedan schaktade vi bort jord för att få en öppning i banvallen. Därefter placerade vi ut en glidbana och sedan sköt vi in vägporten i öppningen med hjälp av domkrafter. Till sist byggde vi upp banvallen och järnvägsspåren igen.
Varför behövdes den här åtgärden?
Vi har ersatt en plankorsning med en bro. Det har vi gjort för att det ska bli säkrare för trafiken och skapa större tillgänglighet för dem som behöver korsa järnvägsspåret.
Vilka förberedelser krävdes?
Vi var tvungna att stänga av järnvägen under fyra dygn. Det gjordes under påsken därför att vi i möjligaste mån vill påverka tågtrafiken så lite som möjligt. Det går färre godståg under helger och människor pendlar inte till skola och arbeten. Vi vill störa så lite som möjligt.
Hur lång tid tog det?
–Hela arbetet tog fyra dygn men vi har kortat ner hela processen i en film som illustrerar förloppet från start till mål under några minuter.
Är du nöjd med resultatet?
–Ja, det gick som förväntat, till och med fortare än beräknat.

 

 

 

 

 

 

Lansering av vägport

Martin Ekdala

Telefon: +46 10-123 39 10