Logga in
Logga in

Nu börjar vi snart bygga E20 förbi Mariestad

E20 Götene-Mariestad och E20 Förbi Mariestad har nu fått byggstartbeslut från regeringen. I slutet av februari startar ombyggnaden av E20 förbi Mariestad med etappen Hindsberg-Muggebo.

Etappen är en del i ombyggnaden av E20 från Göteborg till Mariestad, som totalt omfattar drygt 100 km mötesfri väg.

- Det känns bra att vi kommer igång och börjar bygga en av de sista sträckorna på nya E20. Ombyggnaden gör vägen säkrare och bättre att färdas på för alla, säger Håkan Sonesson, projektledare på Trafikverket.

E20 Förbi Mariestad byggs till stora delar i befintlig sträckning. Ombyggnaden är uppdelad i två delar; Hindsberg–Muggebo och Muggebo–Tjos. Totalt byggs 17 km om till mötesfri och mittseparerad väg med genomgående 2+2 körfält.

- Vi ersätter alla korsningar i plan med nya planfria korsningar och förbättrar befintliga trafikplatser. Tillåten hastighet ändras till 100 km/tim på hela sträckan säger Håkan Sonesson.

Ombyggnaden av E20 har pågått i flera års tid och i november 2023 blev alla etapper mellan Göteborg och Götene klara, plus etappen förbi Hova, vilket gav 67 kilometer mötesfri väg. Sträckorna E20 förbi Mariestad och E20 Götene–Mariestad blir de sista etapperna i ombyggnaden av E20 genom Västra Götaland. Ombyggnaden bidrar till en säkrare väg och skapar bättre förutsättningar för transporter på en av Sveriges viktigaste vägar.

Så påverkas trafiken
Under tiden som vi bygger kommer trafiken att påverkas genom sänkt hastighet och provisoriska trafiklösningar. Vi informerar löpande på vår webb om det är arbeten som har större påverkan på trafiken.