Logga in
Logga in

E20, mötesfri väg Västra Götaland Sträckan Dalaån-Ledsjö öppnad

Den 22 juni öppnades E20 i ordinarie sträckning på etappen mellan Dalaån och Ledsjö.

Sträckan har fått en ny bro över Dalaåns dalgång för att möjliggöra för viltlevande djur att passera under bron och en ny trafikplats vid Ledjö.  I trafikplatsen finns två busshållplatser, pendelparkering och gång- och cykelbanor för att möjliggöra ökat kollektivt resande och skapa ökad säkerhet för trafikanter.

– Nu har vi äntligen öppnat. Trafiksäkerheten har ökat bland annat för att djuren nu kan passera under E20 på ett säkert sätt.  Vägen går nu i slutgiltig sträckning, det är den här vägen som gäller för trafiken framöver, säger projektledare Thomas Munter.

Vägen har byggts om till mötesfri landsväg med mitträcke och två körfält i varje riktning på den cirka 3 kilometer långa sträckan.”

– Vi har vissa arbeten som kvarstår så trafikanterna får räkna med viss störning även framöver men vi ska göra allt för att göra det så smidigt som möjlig, säger Thomas Munter.

Hastighetsbegränsningen är nu 100 km/h på hela sträckan mellan Skara och fram till motorvägssträckan förbi Götene.