Logga in
Logga in

E20, mötesfri väg Västra Götaland Gamla E20 smalnas av

Vecka 17 påbörjas arbeten i syfte att göra gamla E20 smalare. Detta görs för att anpassa vägen till framtida lokalväg. Det gäller sträckan mellan Fötene och Södra Härene.

Vägen ska smalnas av från 12 meters bredd till 9 meter och kommer att bli en lokalväg när trafiken flyttas över till nya E20. Trafiken kommer att gå kvar, ingen omledning sker, men räkna med något längre restider. I samband med vägarbetena sänks hastigheten från 70 kilometer i timmen till 50. Längs sträckan finns två vänstersvängfält och de kommer att få vara kvar och tas bort först när trafiken är flyttad till nya E20. Grävmassorna från byggnationen kommer att schaktas bort och användas till förbättring på andra mindre vägar i omgivningen.

Det kommer att göras vägarbeten på gamla E20 under v17. Vägen mellan Fötenen och Södra Härene kommer att smalnas av. Det görs för att vägen ska bli mer säker att köra på. VHastigheten kommer att sänkas från 70 till 50 kilometer i timmen.