Logga in
Logga in

Snart börjar vi bygga över ramperna vid Järntorgsmotet

Nu börjar vi snart att bygga över ramperna vid Järntorgsmotet för att ge plats åt en ny stadspark. I filmen här berättar projektledare från Trafikverket och Göteborgs stad mer om vad som kommer att hända.

Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järntorgsmotet utgör idag en barriär som försvårar för gång- och cykeltrafikanter att ta sig mellan Järntorget och älven. För att förbättra tillgängligheten och dessutom minska både luftföroreningar och buller från Götatunneln däckar vi över ramperna. Ovanpå den nya ytan kommer sedan en park anläggas av Göteborgs Stad, Järnvågsparken.

Den trafikbarriär som Götatunnelns ramper upp mot Järntorgsmotet skapar idag kommer att byggas bort och det blir lättare för cyklister och gående att ta sig ned mot den nya parken och den nya halvön vid vattnet.

Vad händer under byggtiden?
Av- och påfarterna till Götatunneln i Järntorgsmotet stängs från augusti 2024 till hösten 2025. Trafiken till och från Götatunneln kommer att hänvisas via lokalgator och Fiskhamnsmotet. För genomgående trafik i Götatunneln och på Oscarsleden (E45) kommer det att vara öppet som vanligt.  Mer information kommer senare i sommar.

Kommer det ta längre tid att ta sig fram?
Ja på vissa platser kommer det ta längre tid att ta sig fram med bil. Fiskhamnsmotet är det som troligtvis får den största trafikpåverkan och även lokalgatorna i närheten av Järntorget. Cyklister, gående och kollektivtrafikresenärer tar sig fram i stort sett som vanligt.