Logga in
Logga in

Bilarna bärgade från skredområdet

Nio personbilar och en buss är nu bortforslade från den skreddrabbade delen av E6 i Stenungsund.

Torsdagen den 21 december forslade Trafikverkets anlitade bärgare bort nio bilar och en buss från vägområdet på E6. Bärgningen har kunnat göras först efter att vi analyserat resultaten från de geotekniska undersökningar som har gjorts i området.
– Nu när vi har etablerat byggvägar var det möjligt att på ett säkert sätt köra in i skredområdet med en bärgningsbil och få ut bilarna och bussen ur vägområdet, säger projektchef Daniel Svensson.
Fordonen förs till en uppställningsplats och Trafikverket kommer att kontakta ägarna snarast.
För övrigt inom området pågår arbetet med provtagningar i centrum av skredområdet, arbetsvägar byggs för att vi ska kunna ta oss längre in i skredområdet med borrvagnar. Provborrning av KC-pelare (pelare av kalkcement) har utförts i del av området, detta är en form av grundläggningsmetod som ska utvärderas på platsen. Vi anlägger också diken i området för att kunna avleda vatten.