Logga in
Logga in

E6 Stenungsund - omledning och återuppbyggnad Prismor ska mäta rörelser i marken

Över 100 prismor och mätpunkter för geodetisk mätning är nu utsatta i skredområdet. De mest kritiska, ett 30 tal, inom den så kallade no go zonen, placerades ut sist med hjälp av helikopter.

– Genom det här kommer vi att kunna mäta möjliga rörelser i marken och avläsa risken för nya skred, säger projektchef Daniel Svensson på Trafikverket.

Fortfarande råder det tillträdesförbud inom ett område drygt 100 000 kvadratmeter runt skredet. Området är avspärrat och bevakat av vakter.

Eftersom Trafikverket och Statens geotekniska institut har bedömt att det föreligger ett flertal geotekniska risker inom och i anslutning till det redan utvecklade skredet kan arbeten ännu inte ske från marken.

Helikopter en del av lösningen

I det område närmast E6:an och vid skredkanten i öster är det fortfarande inte säkert för maskiner och människor att ta sig in. Det har krävts fler mätpunkter i området och utmaningen har varit att få dem på plats utan att störa marken. De mest kritiska, ett 30 tal, inom den så kallade no go zonen, placerades ut med hjälp av helikopter.

Den första december cirkulerade en helikopter över skredområdet i flera timmar. 30 mätpunkter placerades ut över ett område på 30 000 kvadratmeter. Mätpunkterna eller prismorna som helikoptern fraktade vinschades ner och ställdes ut på marken. Lösningen att sänka ner mätprismorna fastsatta i betongfundament är ny och unik för uppdraget.

– Det är speciellt att vi gör på det här sättet. Det har vi inte gjort tidigare, säger Alexander Winkler specialist geodetisk mätning inom Trafikverket.

 

Projektchef Daniel Svensson berättar mer om arbetet med att placera ut mätpunkterna i skredområdet.

Förändringar i marken mäts på millimetern

Prismorna består av en speciell typ av glas som när de blir belysta reflekterar tillbaka till minst en av de två så kallade totalstationerna i området. Det är dessa som sänder ut laserljuset som speglas tillbaka från prismorna.

– Sammanlagt kommer vi att ha mellan 120 och 130 mätpunkter i området. De kommer att behövas allihop, förklarar Alexander Winkler.

Varje punkt mäts av flera gånger per dygn och positionen för punkterna kan bestämmas med god precision.

– Vi kan se på millimeternivå om något rör sig. Det är en mycket låg mätosäkerhet och alltså hög noggrannhet, säger Alexander Winkler.

Genom utplaceringen av mätpunkterna har Trafikverket tagit ytterligare ett steg i återbyggnadsprojektet.

– Att vi får den här möjligheten att mäta av rörelser i marken varje halvtimme kommer att öka möjligheten att arbeta säkert inom skredområdet, säger Daniel Svensson.