Logga in
Logga in

Ta det lugnt på vägarna-vi jobbar på

Dagen före julafton har det gått tre månader sedan skredet i Stenungsund. Ett intensivt arbete har gjorts på omledningsvägnätet och i skredet vid E6 pågår det arbete som tar oss närmre byggandet av själva vägen.

Så här veckan före jul fortsätter vi att bygga arbetsvägar som ska ge oss möjlighet att köra arbetsfordon i skredområdet. Samtidigt pågår arbete i centrum av skredet där vi kontinuerligt tar geotekniska prover.

Den här veckan gör vi dessutom ett test med 32 stycken kc-pelare, ett slags grundläggningsmetod för vägar. Vi gör detta för att utreda om metoden kan vara lämplig att använda som grundläggningsmetod när vi ska återställa E6. 

Den nya vägen kommer att byggas på samma plats och vi arbetar för att vi i början av 2024 ska ha en prognos avseende tid och tillvägagångsätt för att bygga upp den nya E6.
E6 är en pulsåder längs västkusten och när den raserades i Stenungsund den 23 september uppstod ett akut behov av att hitta andra vägar för de 20 000 bilar som dygnsvis trafikerar E6.

Vi jobbar kontinuerligt för att göra vägarna så säkra och så framkomliga som möjligt och vi vädjar till alla trafikanter att köra försiktigt och att sätta säkerheten främst.
Vår rekommenderade omledningsväg är E45. Den är säkrare (mittseparerad på långa sträckor) och har god kapacitet. Detta minskar risken för störningar och olyckor.

Åtgärder för att få bättre säkerhet och flöde på omledningsvägnätet startade tidigt och de planerade åtgärderna går strax i mål. Det återstår några beläggningsåtgärder som vädret har försenat. Vi fortsätter att bevaka trafikläget och analysera behov och ytterligare möjliga åtgärder fram till vi har en ny E6 på plats.

Detta har vi gjort på omledningsvägnätet, främst väg 650:

  • Vi har sänkt hastigheten förbi skolor (fr 50 till 40 km/h) och mellan Ucklum och Sköllunga (70 till 60 km/h).
  • Hastighetskameror är utplacerade vid skolorna.
  • Barriär mot gång- och cykelbana mellan Spekeröds skola och nedre Gössby (väg 639) och mot gångbana i centrala Ucklum är monterad, totalt över 3 km.
  • Vägassistans och bärgare är på plats för snabb hantering vid störningar.
  • Vi har lagt ny asfalt på flera sträckor och vägar, detta för att lättare kunna hantera vägen under vintern samtidigt som det har minskat buller och vibrationer.
  • Vägen har också klassats om till klass 1 vilket innebär vår snabbaste åtgärdstid vid vinterväglag. Flera vägar i området har klassats om.
  • I av- och påfarter (Stenungsundsmotet och Stora Höga) från E6 har vi gjort åtgärder för bättre flöde och säkerhet. Chikanen innan Stora Höga-motet togs bort när skyltning på bron kom på plats.
  • Blinkande viltvarningsskyltar är beställda och monteras så snart som möjligt.

Vi har också skjutit upp flera planerade projekt på vägar i området för att inte störa trafiken ytterligare.