Logga in
Logga in

E6 Stenungsund - omledning och återuppbyggnad Del av väg 656 stängs under två veckor

Problem med sättningar har uppstått runt bro på väg 656. Vägen stängs i båda riktningar med start måndag 27 november och två veckor framåt. Texten är reviderad 1 dec 2023.

Problem med sättningar har uppstått runt bro på väg 656. Då dessa åtgärdas måste vägen stängas på en sträcka av cirka 600 meter väster om korsning med väg 660. Vägen stängs i båda riktningar med start måndag 27 november och två veckor framåt.

Sättningarna har pågått en längre tid men har förvärrats sedan trafiken ökat efter skredet på E6. Nu är de så kraftiga att vissa fordon riskerar att skrapa i asfalten, sättningarna gör också att vägen blir svår att underhålla i vinter.

Trafiken leds om via väg 659, följ orange vägvisning.

Ytterligare beläggningsarbete utförs på flera vägar i området. Väg 167/650 pågår nattetid, övriga dagtid 05.00 – 21.00. Trafiken leds förbi med vakt och lots och restiden kan alltså öka något, se karta.
1 dec 2023: Arbetena på väg 167/650 och på väg 660 behöver pågå ytterligare cirka en vecka, beräknad slutdatum är 17 december 2023. Orsaken är bland annat vädret.