Logga in
Logga in

Vi säkrar arbetsområden inför återuppbyggnaden av E6

Skredet vid Stenungsund orsakade stor skada på E6 och annan infrastruktur i området. Innan arbetet med återuppbyggnad kan starta måste hela området på olika sätt säkras för en trygg arbetsmiljö.

Säkra området från skred

Under den senaste tiden har geotekniker och projektmedarbetare besökt skredområdet vid Stenungsund. Även om vi i dagsläget inte kommer åt hela området på grund av risken för nya skred har vi kunnat skapa oss en uppfattning om vad som behöver göras den kommande tiden.

Just nu genomför vår projektör geotekniska undersökningar med fem borrvagnar som provtar massorna runt området. På så sätt skapar vi oss en bild av vad som krävs för att säkra arbetsområdet samt vilka metoder som ska användas när entreprenören väl börjar bygga.

Parallellt med provtagningarna har vi också påbörjat arbetet med att säkra området från nya ras och skred, främst på östra sidan där skredet startade. Det innebär att vi metodiskt lastar bort massor vid skredområdet och släntar av ytorna så att vi minimerar risken för ytterligare skred och skapar en säker arbetsplats. De massor som vi gräver bort lägger vi på stabila områden så som fast berg. För dessa arbeten har vi tecknat avtal om nyttjanderätt med respektive markägare.

Fordon bärgas och elledningar säkras

Efter skredsäkringen kommer vi att arbeta med flytt av fordon från området. Natten när skedet inträffade fastnade ett antal personbilar, bussar och lastbilar i området som har legat där sedan dess. Dessa fordon ska bärgas från platsen innan arbetet med återuppbyggnad kan starta.

Ett annat viktigt moment för en säker arbetsplats är att Vattenfall ska säkra en luftledning som går rakt över skredet. Stolparna står precis på skredkanten idag och riskerar att rasa ner på medarbetare, vilket måste åtgärdas innan vi kan arbeta vidare på platsen.