Logga in
Logga in

Väg 650 i Stenungsunds kommun får ny beläggning

Då förutsättningarna har förändrats och trafiken ökat på väg 650 efter skredet på E6 gör vi en insats för att höja standarden på vägen. Vägen kommer etappvis få ny beläggning på utpekade sträckor.

Karta över etapperna

De aktuella etapperna som beläggningsarbetena kommer att utföras på. 

Klicka här för att se hela kartan (pdf, 2,7 MB).

Beläggningsarbetena på väg 650 påbörjas under vecka 41 och kommer att ske etappvis. Resultatet blir en väg med minskat buller och minskade vibrationer, minskat behov av omfattande akuta åtgärder samtidigt som den blir lättare att vinterväghålla om det skulle komma snö.
Mindre lokala skador kommer också att åtgärdas för att minska risken för akuta fel som måste lagas under högtrafik.

Arbetet utförs nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt. Detta kan göra att boende i närheten kan komma att störas av buller vid vissa arbeten. Vi ber om överseende för det.

Beläggningsjobb kan alltid komma att justeras i tid beroende på vädersituationen.

Etapp 1 (ca 3000 meter) och etapp 2 (ca 2000 meter):

Arbetena utförs nattetid mellan 21.00 – 05.00 under vecka 41 och vecka 42, ej under helgen. Trafiken leds förbi arbetena med vakt och lots i sträckor om ca 1000 m. Restiden kommer alltså att bli längre. Dagtid ligger ny asfalt för trafiken.

Etapp 3 är (ca 16 000 meter):

Etappen beräknas starta vecka 43 och kommer att pågå i ca 4-5 veckor. Arbetena utförs nattetid mellan 21.00 – 05.00 och trafiken leds förbi arbetena med vakt och lots i sträckor om ca 1000 m. Restiden kommer alltså att bli längre.
I etapp 3 kan det komma att vara ett antal sträckor där frästa ytor behöver trafikeras, alltså utan att den nya asfalten är på plats. Här sänks hastigheten, hur mycket beror på sträckans status. Det finns då risk för stenskott.

Tider och max längd på förbiledning i etapp 3 revideras eventuellt med avseende på erfarenheter från etapp 1 och 2.