Logga in
Logga in
Skumglas för lättfyllnad. Foto: Daniel Svensson Trafikverket

E6 Stenungsund - omledning och återuppbyggnad Nu bygger vi på höjden

Grundläggningen av nya E6 i Stenungsund är i full gång. Förutom arbetet med att installera kalkcementpelare transporterar vi nu in skumglas i vägområdet. Det är basen för den del av vägen som grundas med lättfyllnad.

I början av april kom de första leveranserna av skumglas till skredet. Transporterna kommer att pågå i några veckor framöver samtidigt som arbetena med att installera kalkcementpelare pågår. Installation av med kalkcementpelare har pågått i vägområdet sedan vecka 6.

–Det känns kul att vi nu även bygger uppåt, säger projektchef Daniel Svensson.

Marken i vägområdet där gamla E6 gick, och där vägen nu ska byggas upp igen, är väldigt omrörd. På grund av olika förhållanden i olika delar kommer grundläggningen att göras på två olika sätt. I den södra delen installerar vi kalkcementpelare för djupstabilisering och i den norra delen installerar vi lättfyllning i form av skumglas. Skumglaset består av återanvänt glas.