Logga in
Logga in

Lundbyleden, Marieholm

För att underlätta framkomligheten bygger Trafikverket ett extra körfält mellan Leråkersmotet och Marieholmsförbindelsen längs Lundbyleden.

Dubbla körfält från Lundbyleden till Marieholmstunneln

Under tiden Tingstadstunneln renoveras stängs anslutningarna mellan Lundbyleden och Tingstadstunneln. Trafiken leds om via Marieholmstunneln. För att underlätta framkomligheten bygger Trafikverket därför ett extra körfält mellan Leråkersmotet och Marieholmsförbindelsen. Stråket följer vägen från Leråkersmotet mot E6 norr.


Varför byggs dubbla körfält från Lundbyleden till Marieholmstunneln?

För att kunna nyttja Marieholmstunnelns kapacitet fullt ut och öka framkomligheten längs Lundbyleden så behövs ett extra körfält mellan Leråkersmotet och Marieholmsförbindelsen.

Påverkar arbetet trafiken?

Nej, åtgärden innebär inga större störningar i trafiken under tiden det byggs. 


När byggs det nya körfältet längs Lundbyleden?

Det nya körfältet tas i trafik senast i april 2022. Åtgärden är tillfällig och ersätts av en permanent anslutning cirka 2025 då Lundbyleden och gatorna runt Backaplan byggs om.

Kartbilden visar var det nya körfältet byggs