Logga in
Logga in

Marieholm, Waterloogatan

Under tiden Tingstadstunneln renoveras stängs påfarten från Waterloogatan till Marieholmstunneln. Åtgärden förbättrar framkomligheten för trafiken som ska till Marieholmstunneln.

Vad ska göras på Waterloogatan i Marieholm?

Under tiden Tingstadstunneln renoveras förändras påfarten till Marieholmstunneln från Gamlestaden. Kopplingen från Waterloogatan till Marieholmstunneln stängs och ersätts av en ny, tillfällig påfart från Marieholmsgatan till Marieholmstunneln.

Varför görs åtgärden?

För att underlätta framkomligheten för den stora trafikmängd som kommer från E6 via E45 till Marieholmstunneln. Genom att trafik från den lokala gatan, Waterloogatan, inte vävs in blir trafikflödet bättre.  

Trafikpåverkan?

Nej, den nya påfarten kan byggas utan att trafiken påverkas. 

När?

Den tillfälliga påfarten tas i bruk senast april 2022.

 

Bilden visar var Waterloogatan stängs