Logga in
Logga in

Västlänken bygger bro över E6 och trafiken vid Olskroken påverkas

I norr ansluter Västlänken till spåren i Olskroken. Här bygger projektet nu en ny bro över E6 då den gamla rivits. Byggandet av den nya bron påverkar trafik på E6 i området under vissa helger.

Försämrad framkomlighet under helger v 43 och 48

Vissa arbetsmoment, som exempelvis grundläggningen av de nya brostöden, kräver en större arbetsyta för att kunna utföras på ett säkert sätt. Därför minskas antalet körfält genom arbetsområdet. 

Trafiken påverkas helgen vecka 43 då E6 får tre södergående och två norrgående körfält förbi platsen. Även helgen vecka 48 har E6 två södergående och endast ett norrgående körfält. Läs mer om hur hur trafiken påverkas av Västlänkens nya brobygge 

Kontakt

Ulf Angberg

Telefon: +46 10-123 85 68