Logga in
Logga in

E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete Begränsad framkomlighet på Salsmästaregatan i sommar

I sommar utförs arbeten längs Salsmästaregatan vilket kommer att påverka trafiken i olika utsträckning från den 2 juli och till den 21 augusti.

Projekt Tingstadstunneln reinvestering har fått i uppdrag av Göteborgs Stad samt Kretslopp och Vatten att utföra arbeten längs Salsmästaregatan sommaren 2023. Arbetena kommer att påverka framkomligheten för trafiken under tiden de utförs.
Sommarens arbeten
Vecka 27-28. Trafiken ställs om till skyffeltrafik.  All trafik kommer att kunna passera men trafiken blir enkelriktad och reglerad med ljussignal. Start Söndag 2/7 23:30 – Söndag 16/7 23:30.
Vecka 29 – 31: Vägen stängs för all trafik även bussar. Start Söndag 16/7 23:30 -  6/8 23:30.
Vecka 32-33: Trafiken ställs om till skyffeltrafik.  All trafik kommer att kunna passera men trafiken blir enkelriktad och reglerad med ljussignal. Start 6/8 23:30 – 21/8 05:00. Tidsperioden kan eventuellt kortas om arbetena avslutas tidigare än beräknat.
Gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera enligt anvisad väg under hela tiden.