Logga in
Logga in

E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete Nytt slutdatum för renoveringsarbetet

Nu är det klart att slutdatum för renoveringsarbetet i Tingstadstunneln blir den 6 maj 2024. Då öppnas båda tunnelrören för trafik.

Med erfarenheten från arbetet med första röret som tog längre tid än beräknat att göra klart bedömer projektet att även det andra röret behöver lika mycket tid för att bli färdigt.
–Tingstadstunneln är en gammal tunnel i stort behov av renovering. Det visste vi från början men inte förrän vi påbörjade arbetet har vi efterhand kunnat se hur stort behovet var. Det har tillkommit arbeten som vi inte kunde förutse från början. Redan tidigt i renoveringsarbetet upptäckte vi att tunneln var i sämre skick än väntat, säger projektledare Stefan Frisk.

Trafiken förväntas inte påverkas 

Trafiken har flutit på bättre än förväntat sedan arbetet i tunneln startade och projektet bedömer att det ska fortsätta så.
–Vi gjorde noggranna analyser och var väl förberedda innan vi påbörjade renoveringsarbetet och det har gett resultat, säger Stefan Frisk.

Arbeten kommer att pågå efter tunnelöppning.

Vissa arbeten utanför tunneln i anslutande vägnät och trafikplatser såsom skyltar för vägvisning, beläggning och linjemålningar utanför tunneln är planerade att bli klara efter den 6 maj 2024. Det kan komma att innebära liten påverkan på trafiken runt tunneln under en begränsad tid.