Logga in
Logga in

E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete Omläggning av trafik

Äntligen är vi halvvägs med renoveringen av tunnelbygget. Det innebär att ett rör är klart och att trafiken nu leds över i det andra.

Projektledare Stefan Frisk förklarar var som händer i samband med omläggningen:
– Vi är färdiga med det första röret och har kommit halvvägs i projektet. Renoveringen av Tingstadstunneln går till så att ett rör i taget renoveras och under tiden är det dubbelriktad trafik i det rör som är öppet för trafik. För trafikanternas del innebär det att den trafik som nu går i västra röret kommer att ledas om in i det östra röret.

Vad har du för råd till trafikanterna inför att trafiken leds om från det ena röret till det andra?

– Vi ber dem vara uppmärksamma på att vi har bytt rör. Det kommer att vara en trafikomställning så just de datumen skulle jag råda att man kör en annan väg och särskilt undviker tider då det vanligtvis är mycket trafik.

Vad har ni gjort för arbete i tunneln hittills?

– Vi har totalrenoverat det östra tunnelröret. Våra entreprenörer har gjutit, fräst och asfalterat. En stor del av betongen och stålet har bytts ut och tekniken uppdaterats. Belysning är utbytt, kaklet är nytt och har en modernare look som passar den föryngrade tunneln. Säkerheten förbättras tack vare ett nytt brandskydd och förstärkt trafikövervakning.  

Hur går det till när ni byter rör?

–Vi flyttar allt arbetsmaterial, arbetsmaskiner, liftar, grävmaskiner och asfaltfräsar för att påbörja reparationen av det andra röret. Samtidigt flyttar vi 800 meter barriärelement vilket är det som skiljer den norrgående från den södergående trafiken när trafiken blir dubbelriktad i östra röret. Att färdigställa för omledning av trafiken är ett omfattande arbete som vi utför så fort vi kan.

Kommer tunneln att se annorlunda ut efter reparationen?
–Allt är inte klart men den som kör genom tunneln kommer att se förändringen. Invändigt kommer tunneln att se annorlunda ut än tidigare, väggarna kommer delvis att få en ny blå nyans.