Logga in
Logga in

E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete Tidplan för öppnande av Tingstadstunneln

Färdigställandet av Tingstadstunneln närmar sig och tunnelns öppnande i båda rören är planerat till maj 2024. Tingstadstunneln kommer att öppnas stegvis.

Här är det du behöver veta som trafikant:

Den 6 maj öppnas tunnelns båda rör med ett körfält. Det innebär att norrgående trafik leds genom det östra röret och södergående trafik på E6 leds in via det västra röret.

Den 3-6 maj är Tingstadstunneln helt stängd för trafik.

Den 6-18 maj kommer färdigställande arbeten att pågå på E6 i området kring Tingstadstunneln. Detta innebär en viss påverkan på trafiken fram till den 18 maj.

Den 18 maj öppnar Tingstadstunneln med två körfält i vardera riktning och trafiken ska då ha nått full kapacitet.

Här kan du läsa mer: Allt om trafiken i Tingstadstunneln - Trafik Göteborg : Trafik Göteborg (trafikgoteborg.se)

Kontakt

Stefan Frisk

Telefon: +46 10-123 68 51