Logga in
Logga in
Foto: Hentschel Camilla

E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete Vi ger tunneln ett ansiktslyft

Vi slutför nu våra sista arbeten på Tingstadstunneln för att kunna öppna i maj. Sedan vi påbörjade renoveringen har vi rustat upp tunnelrören både på insidan och utsidan.

Tingstadstunneln har renoverats för att kunna hålla i många år framöver. Underhållsarbetet sker utifrån hållbarhet, teknik och trafiksäkerhet. Men det finns också en del som rör gestaltning.

Gestaltning handlar om att skapa ett enhetligt intryck av tunneln och göra det lätt för trafikanter att överblicka, från det att man närmar sig tunnelmynningen och då man kör igenom tunneln. Från ett trafikantperspektiv upplever man infarten aktivt under bara några få sekunder och det ska ge en inbjudande upplevelse. 

Detta är några av de arbeten som vi utfört:

Nytt utseende vid entréerna.  Både norra och södra infarten till tunneln har fått en stålram och på taket ovanför syns på långt håll tunnels namn med nya bokstäver av cortenplåt.

Ljussatta balkar och pelare. Belysningen spelar en stor roll. Vi vill att belysningen ska framhäva tunnelns huvvuddelar som tunneltråg, pilastrar och skyltar. Belysningen i tunneln är gjord för att främja trafiksäkerheten.

Genomgående färgsättning. Ljusgrått tak och en vit klinkeryta på de raka väggdelarna. För att ge en bra orientering vid händelse av utrymning finns stora siffor i vit klinker på en mörkblå klinkeryta vid utrymningszonen. Detta tydligör vilken evakueringsdörr man ska ta vid en eventuell utrymning.