Logga in
Logga in

Olskroken, Tingstadstunneln E6 N

På E6 förbi Olskroken anläggs ett nytt, tredje norrgående körfält. Samtidigt stängs påfarten från Olskroken till E6N för allmän biltrafik. Åtgärden ska underlätta framkomligheten i trafiken och minska antalet olyckor.

Påfarten från E20 till E6N genom kakeltunneln stängs och ett nytt, tredje norrgående körfält anläggs vid E6, Olskroken

Från E6 förbi Olskoken (i höjd med Willinsbron, tills E6:an passerat under västra stambanan) anläggs ett tredje norrgående körfält. Samtidigt stängs påfarten från Olskroken till E6N för allmän biltrafik.

Även påfarten från E20 till E6N genom kakeltunneln stängs, men tillfälligt under tiden  Tingstadstunneln renoveras.

Det nya körfältet anläggs längst till höger och leder trafiken som ska svänga av i Gullbergsmotet mot E45 Karlstad och Marieholmstunneln för vidare färd mot Lundbyleden.

Varför anläggs ett nytt körfält på E6 N och varför stängs avfarten i Olskroken ?

En av de trängre passagerna längs E6 genom Göteborg är norr om Ullevimotet. Här uppkommer ofta köer och de många trafikvävningar som görs orsakar ofta mindre olyckor. I området sker även en ökad exploatering av Gårdaområdet. Trafikverket och Göteborgs stad har därför enats om att låta utfarten från Ullevimotet norrut bli ett eget körfält genom Olskroken. Det skapar bättre flyt i trafiken och mindre köer längs E20 och längs E6 norrut.


Påverkas trafiken och närområdet?

Under vissa perioder påverkar arbetena trafiken och framkomligheten längs E6 norr. Arbetena förläggs därför i första hand till nätter. Boende och verksamheter i Olskroken får en förändrad körväg.


När?

Påfarten från Olskroken till Tingstadstunneln öppnar för allmän trafik i samband med att två körfält i det norrgående tunnelröret i Tingstadstunneln (E6) öppnar, vilket planeras till tidig sommar 2024.

Bilden visar var avstägningar görs i Olskroken