Logga in
Logga in

E6.20 Hisingsleden

Trafikverket bygger om och bygger nytt på den södra delen av Hisingsleden. Syftet är att avlasta mer centrala trafikleder i Göteborg och öka trafiksäkerheten på vägen.

På Hisingsleden, som börjar söder om Assar Gabrielssons väg och slutar strax norr om Björlandamotet, byggs leden om till en mötesfri väg med fyra körfält. Två signalreglerade och olycksdrabbade korsningar ersätts med planskilda trafikplatser, en i korsningen med Assar Gabrielssons väg och en i korsningen med Björlandavägen. En tredje trafikplats anläggs för att ansluta det nya logistikcentret i Sörred till Hisingsleden vid John Bunyans väg.

Anslutningen mellan Gustaf Larsons väg och Hisingsleden kommer att stängas, förutom för kollektivtrafik som ska svänga höger och söderut. Det kommer att anläggas en bussgata mellan Assar Gabrielssons väg och Gustaf Larsons väg, och en parallellväg mellan trafikplatsen vid det nya logistikcentret och Gustaf Larsons väg.

I vägplanen ingår också en ny gång- och cykelväg från Assar Gabrielssons väg till Björlandavägen, som knyter ihop dagens cykelstråk längs Björlandavägen med väg 155. Gång- och cykelbanan kommer att förläggas på den västra sidan om leden.

 

Korta fakta

Vad: Nybyggnation av väg med en cirkulationsplats i anslutning till planerat logistikcenter.

Varför: Skapa en ny förbindelse mellan Hisingsleden till Ytterhamnsmotet och Göteborgs hamn för att öka framkomligheten.

Nuläge: Bygget startade i december 2019 och arbete pågår

Byggtid: Höst 2020 – höst 2024

Dokument