Logga in
Logga in

Halvors länk

Halvors länk öppnas 29 april och blir en tvärlänk mellan väg 155 och Hisingsleden som underlättar för transporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen. Parallellt anläggs även en gång- och cykelbana.

Vägplanen för Halvors länk omfattar att bygga 1,3 km ny väg och gång- och cykelbana som länkar ihop Hisingsleden med Ytterhamnsmotet på väg 155. På Halvors länk byggs också en ny trafikplats, Vikansmotet, som ansluter logistikcentret Halvorsäng till det statliga vägnätet. Anslutningen mellan Vikans industriväg och väg 155 kommer att stängas, vilket innebär att Vikansmotet blir den nya kopplingen till vägnäten.

I vägplanen ingår även breddning av Hisingsleden på sträckan söder om Assar Gabrielssons väg till Vädermotet, befintlig gång– och cykelbana på samma sträcka separeras från körbanan för att få en bra trafiksäkerhet för cyklister.

Projektet omfattar även en ny dragning av Volvospåret för att möjliggöra anslutningen av Halvors länk med Ytterhamnsområdet.

Korta fakta

Vad: Byggnation av en ny väg med en cirkulationsplats i anslutning till planerat logistikcenter.

Varför: Skapa en ny förbindelse mellan Hisingsleden till Ytterhamnsmotet och Göteborgs hamn för att öka framkomligheten.

Nuläge: Bygget startade i december 2019 och öppnar helt för trafik i maj 2022. Till sommaren 2022 görs de sista beläggningsarbetena med start vecka 31.

Byggtid: Höst 2019 – Vår 2022

 

Dokument