Logga in
Logga in

Västra Götaland Bohusbanan – vi bygger dubbelspår och pendeltågsstation vid Brunnsbo

På Bohusbanan bygger vi dubbelspår vid Brunnsbo för att minska störningskänsligheten i järnvägssystemet och en pendeltågsstation som gör det enklare att pendla till andra delar av Hisingen och till övriga Göteborg.

Vad?

Vi bygger ut Bohusbanan till dubbelspår, anlägger en järnvägsstation med två perronger vid Brunnsbo och bygger planskilda korsningar utmed Bohusbanan för ökad trafiksäkerhet.

Varför?

För att minska störningskänsligheten på både Bohusbanan och Hamnbanan. En pendeltågsstation ger nya trafikeringsmöjligheter och god koppling till stadstrafiken på Hisingen.

Nuläge

Enligt beslut i mars månad 2022 har projektet har valt att detaljprojektera för en utförandeentreprenad. Vi planerar för byggstart under 2024 och färdigställande under 2029/2030.

Om projektet

Dubbelspår på Bohusbanan vid Brunnsbo

Bohusbanan är en 180 kilometer lång, i huvudsak enkelspårig järnväg i Bohuslän med sträckningen Göteborg–Strömstad. Banan trafikeras i huvudsak av regionaltåg och av viss godstransport.

För att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan byggs Bohusbanan ut till dubbelspår förbi Brunnsbo. Sträckan är 1,5 kilometer lång och sträcker sig från Hamnbanan i söder till strax norr om Minelundsvägen i norr. Idag består denna del av Bohusbanan av en enkelspårig järnväg.

Pendeltågsstation vid Brunnsbo

Utbyggnaden av Bohusbanan tillsammans med en pendeltågsstation vid Brunnsbo skapar nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken vilket bidrar till en bättre miljö – det blir enkelt att pendla till och från Hisingen, och vidare in till centrala Göteborg eller norrut på Bohusbanan.

Göteborgs Stads planerade stadsutveckling för området innefattar bland annat Bytespunkt Brunnsbo, som ger nya samband i trafiken, blir en bra knutpunkt på Hisingen och till centrala Göteborg.

När Västlänken är färdig kommer det också att gå smidigare att ta sig från Brunnsbo till andra delar av Göteborg.

Planskilda korsningar utmed Bohusbanan vid Backavägen och Lillhagsvägen

Den befintliga järnvägsbron med ett järnvägsspår över Lundbyleden kommer att rivas. Den kommer att ersättas av två nya längre och högre järnvägsbroar med ett järnvägsspår på respektive bro.

Två nya järnvägsbroar med ett järnvägsspår på respektive bro byggs för Bohusbanan över Backavägen. Backavägen kommer att sänkas och gå under Bohusbanan för att sedan fortsätta bort till Brunnsbo. Järnvägsbroarnas utformning anpassas för spårvagnstrafik, gång- och cykelväg på båda sidor samt ett körfält i vardera riktningen under bron.

Två nya järnvägsbroar med ett järnvägsspår på respektive bro byggs för Bohusbanan över vad som blir Lillhagsvägen. Minelundsvägen kommer sluta tidigare i väster i en cirkulationsplats där sedan Lillhagsvägen tar vid och fortsätter under Bohusbanan och längs spårets östra sida i riktning mot norr. Järnvägsbroarna anpassas för ett körfält i vardera riktningen samt en gång- och cykelväg under bron.

När vi är klara kommer dagens korsningar vid Backavägen och Minelundsvägen att vara bortbyggda med planskildheter, det vill säga att järnväg och väg korsar varandra i skilda plan, och korsningen vid Aröds Genväg/Stora Arödsgatan kommer att vara uppgraderad från en ljud- och ljusreglerad gångfålla till en helbomsanläggning med ALEX-teknik.

Läs mer om ALEX-teknik på denna sida: Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar.

Kontakt

Mikael Kristoferson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 78 97

Ida Johansson

Delprojektledare plan

Telefon: +46 10-123 21 34